کانکتور بین برد اصلی و بردهای افزایشی سنگوما Sangoma A200BP2

کانکشن 2 به 8 سنگوما Sangoma A200BP2

کانکشن 2 به 8 سنگوما Sangoma A200BP2

کانکتور Backplane ( حداکثر به 8 پورت)

دیدگاهتان را بنویسید