گیت وی سنگوما Vega 50-VS0113

Sangoma Vega50

گیت وی سنگوما Vega 50-VS0113

سری گیتوی ویپ Vega 50، دستگاه های آنالوگ BRI را به شبکه ویپ متصل می کند. گیتوی Vega 50، می تواند از پیکربندی های مختلفی پشتیبانی کند. در صورتی که این گیتوی برای تلفن های آنالوگ پیکربندی شود، از 8 پورت FXO یا 8 پورت FXS با دو پورت FXO پشتیبانی می کند. در صورتی که برای BRI/ISDN2 پشتیبانی شود، می تواند از 4 واسط BRI پشتیبانی کند. هریک از واسط های BRI می تواند به طور جداگانه، به صورت network side یا  terminal side پیکربندی شود. بنابراین گیتوی Vega 50 می تواند به طور همزمان به PBX و ISDN متصل شود.

گیت وی سنگوما  Vega 50-VS0113  از ۸ پورت FXS و ۲ پورت FXO پشتیبانی می کند. وجود واسط گرافیکی کاربری و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر، در این گیتوی باعث شده استقرار و اعمال تنظیمات در این گیتوی بسیار ساده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید