پاسخ بهبالا نیامدن گزارش های RAI و لایه 1 مربوط به PBX

بالا نیامدن RAI ( شاخص زنگ هشدار از راه دور) و لایه 1 می تواند شاخصی باشد مبنی بر این که تنظیمات E1 Vega برای PCM30 / CRC4، بدرستی انجام نشده است. در صفحه مرورگر وب و زیر صفحات DSL برای ورودی های مربوط به “پیکر بندی چارچوب”  جستجو کنید و آنرا به حد فاصل PCM30 و CRC4 تغییر دهید.