پاسخ بهتهیه نسخه پشتیبان از تنظیمات

دستورات PUT و GET برای ورود و صدور تنظیمات داده به / از سرور TFTP  یا FTP  مورد استفاده قرار می گیرند.

این دستورات یک فایل متنی تنظیمات وگا را در سرور FTP می نویسد.

این دستورات فایل تنظیمات متنی را از سرور T)FTP) در وگا می خواند. مراقب . N.B.  باشید. دستور ‘get’ پارامترهایی که ممکن است تنظیم شده باشد را دوباره می نویسد.
فرمت فایلی که به وسیله ‘PUT’ تولید شده و به وسیله ‘GET’ خوانده می شود به شکل اسکریپت است که از cp ( تغییر مسیر ) و set ( تنظیم مقادیر ) دستورات GET استفاده می کند. GET به طور موثر محتوای فایل متنی را در بافر صفحه کلید وگا به عنوان چیزی که اجباراً باید در یک کیبورد تایپ شود، قرار می دهد. خطوط آغازینی که با کاراکتر ‘;’ شروع می شود را مشخص کنید و خط کلی وقتی اسکریپت در آن خوانده شد مخفی می شود.