پاسخ بهدریافت پیغام not a VegaStream file

به عنوان مثال هنگام ارتقاء دادن سیستم، موارد  زیر رخ می دهد:

ارتقاء > دانلود فعال می شود.
دانلود فعال می شود
ارتقاء > سیستم عامل  vega100_T108.abs را دانلود کنید.
سیستم عامل در حال بارگذاری، لطفا صبر کنید … >>>> خطا – فایل VegaStream وجود ندارد.
شکست-ارتقاء کامل نشد

  • مطمئن شوید که فایل خراب نشده باشد. ممکن است این فایل با بارگذاری فایل .abs  هنگام بارگذاری فایل .abs   در حالت دودویی در سرور خراب شده باشد.ممکن است لازم باشد این فایل را با استفاده از ASCII mode copy در سرور کپی کنید. در سیستم های UNIX نیز همینطور، ممکن است مجبور باشید قبل از اینکه دانلود را شروع کنید، (big endian / little endian)  برنامه dos2unix را در فایلی که درون سرور UNIX است جهت فرمت، به شیوه ای صحیح ،اجرا کنید.
  •  اگر نوع اشتباهی از فایل کدها را درون گیت وی وگا بارگذاری کنید،مثلا تنظیمات کد وگا 100 روی وگا 400 تنظیم شده باشد، ممکن است این پیغام را دریافت کنید.