پاسخ بهعدم اتصال به سرور TFTP

به عنوان مثال وقتی سعی می کنید تا داده های مربوط به تنظیم پیکربندی سرور TFTP را وارد کنید، توالی زیر اتفاق می افتد:

در این حالت بررسی کنید که آیا وگا می تواند سرور TFTP را پینگ کند یا خیر. اگر پینگ انجام شد، مطمئن شوید که آیا سرور TFTP قابل انجام عملیات هست یا خیر.(بطور مثال از یک کاربر دیگر برای تست استفاده کنید و ببینید آیا فایل ها را می توان به سرور ارسال کرد یا از آن دریافت کرد). اگر سرور موفق به انجام این کار نشد، مطمئن شوید که سرور TFTP برای انجام عملیات، بر اساس سیستم عاملی که بر روی آن اجرا شده، طراحی شده است. به عنوان مثال نرم افزار ویندوز 95/98 اغلب به درستی در ویندوز 2000 / NT اجرا نمی شوند. تعدادی سرور TFTP بر روی وب موجود است که به آسانی قابل دسترسی هستند و می توان به PumpKIN یا TFTP Turbo اشاره کرد.