پاسخ بهعدم تولید صدا در وگا

گیت وی وگا بدلیل اینکه از جمله دستگاههای با عملکرد در زمان واقعی محسوب می شود، قبل از شنیدن صدای هشدار مربوط به اجرای نقل و انتقال بسته اطلاعاتی، نمی تواند منتظر صدای بوق شاخص مربوط به پایان عملیات باشد. زیرا در غیر اینصورت احتمال دارد که صدای پخش شده بعد از آنکه تماس گیرنده دکمه بوق را فشار داد، با کلمات همپوشانی داشته باشد. وگا زمانی که پیغام شروع RFC2833 را دریافت می کند شروع به بوق زدن کرده و هنگامی که پیغام پایانی را دریافت کرد، صداق بوق قطع می شود.
 
مشاهده شده که برخی از دستگاهها ارسال را شروع کرده و تداوم آنرا حفظ می کنند و پس از آن چند پیغام پایانی RFC2833 را بصورت پیاپی و سریع دریافت می کنند (حدود 4 میلی ثانیه). اگر چه ممکن است به عنوان مثال، پیغام RFC2833 گزارش یک بوق RFC2833 را برای مدت 500 میلی ثانیه بدهد،ولی وگا تنها برای 4 میلی ثانیه (فضای میان اولین صدای بوق و اولین پیغام پایانی ) بوق میزند که به سختی قابل شنیدن است.
 
برای رفع این مشکل، وگا از حالتی بنام ‘one shot’ پشتیبانی می کند. در این حالت وگا بوقی با مدت زمان پخش مشخص را پخش می کند. در این حالت وگا  بدون توجه به فاصله میان اولین پیغام و آخرین پیغام، یک بوق با طول ثابت را پخش می کند. (مدت زمان پخش با تنطیم پارامتر dtmf_cadence_on_time انجام می شود).
برای فعال کردن حالت one shot از دستور زیر استفاده کنید:

set _advanced.rfc2833.one_shot=1

پیغام های RFC 2833 همچنین حاوی یک مقدار نشاندهنده ارزش ظرفیت هستند. مشخصه تعیین می کند که مقداری در فاصله 0 تا 63 تعریف شده است. صفر به معنی 0 دسی بل میلی وات و 63 به معنی 63 دسی بل میلی وات است. مقادیر بالای 35 دسی بل میلی وات باید به عنوان یک صدای تن مجاز شناسایی شده و مقادیر زیر 55- باید رد شوند. بنابراین برای اطمینان از درستی بوق های DTMF، مطمئن شوید که این مقادیر در حد فاصل 35-0 قرار گرفته اند.