پاسخ بهعدم ثبت نام SIP

هنگام اقدام به رجیستر کردن توسط یک ثبت کننده، ممکن است تعدادی از پیام های خطا، بازگشت داده شوند. این پیغام ها عبارتند از غیر مجاز بودن و رد شدن در ثبت نام.

پیغام غیر مجاز بودن: این پیام SIP درخواست می کند که وگا درخواست ثبت نام را دوباره ارسال کند ، اما این بار محتوای “اطلاعات احراز هویت “، بر مبنای ارزش فعلی ‘nonce’  در پیام غیر مجاز، بازگردانده می شود. این یک بخش عادی از تصدیق ثبت نام است. اگر ثبت نام دوم با شکست مواجه شد، مظنون به پیکربندی نادرست در احراز هویت جزئیات کاربری / رمز عبور در وگا یا ثبت نام کننده خواهد شد.

پیغام رد شدن ثبت نام:این پیغام نمایانگر این است که ثبت نام کننده نمی خواهد/نمی داند که چگونه این دستگاه را رجیستر کند. به طور معمول این بدان معنی است که شناسه نقطه پایانی یا ثبت دامنه توسط ثبت کننده شناخته شده نیست.
مثال:
 
آیا 1234567، توسط ثبت کننده “شناخته شده” است؟
آیا 211.155.123.3 یک دامین معتبر برای این رجیستری است؟
آیا ثبت کننده به جای یک نقطه ده دهی ، انتظار یک دامنه از نوع URL دارد ؟ (این مورد در پارامتر دامنه محلی-Local Domain parameter در صفحه SIP از مرورگر وب یا در sip.reg_domain روی  CLI قابل تنظیم است )