پاسخ بهعدم مشاهده شماره طرف مقابل

دلیل این مطلب اغلب این است که فیلد “From Header” در مشخصات SIP درست تنظیم نشده است.
اگر دلیل این مطلب همین عامل باشد،  در شکل زیر این مراحل نشان داده می شود:
 

  1. این مورد به وسیله تنظیم درست فیلد From Header در بخش های Expert Config –> SIP–> SIP profiles حل می شود.

  1. همانظور که در بالا نشان داده شده است، روی دکمه ویرایش کلیک کنید، یک پنجره جدید باز می شود، در آن پنجره از منوی کشویی، فیلد “From Header user info” را به “Calling Party”  تبدیل کنید.


 3. روی  Apply کلیک کرده و تغییرات را ذخیره کنید.
این کار باید این مسئله را حل کند، اگر حل نشد لطفا با پشتیبانی فنی سنگوما تماس حاصل کنید.