پاسخ بهمثال در مورد رابط TDM و SIP

این مثال تماسی را که از رابط کاربری  TDM وارد  می شود و به دستگاه SIP وصل نمی کند، نشان می دهد. می توانید هر دو فایل را دانلود کرده و شروع کنید.

 Show Support->
Debug Dump ->
 
1) بخشی در نمایش پشتیبانی است که تلفن های ورودی را از ISDN (<–ISDN    و تلفن های خروجی را از SIP (–>SIP) نمایش می دهد . بعد از اینکه تلفن جایگزین شد، بعد از 10 ثانیه پیغام disconnect 18 from the ISDN نشان داده می شود. بازه زمانی این بسته ISDN وقتی پاسخی از بخش SIP دریافت نمی شود، تمام می شود. این اشکالات می توانند با مرور فایل debug dump  بررسی و رفع شوند.
 
توضیح
 
2) فایل “INVITE sip” را جستجو کرده و آخرین نوشته این رشته کارها را پیدا کرده و آخرین INVITE را که از وگا ارسال شده است را بیابید. به “TX –> To     UDP(1):10.10.2.25:5060″   که محلی را که SIP ارسال شده، نشان می دهد، توجه کنید. برای یافتن آنچه که در طول این تماس SIP اتفاق می افتد، فایل مربوط به Call-ID که در این تماس 0079-0005-4A1FA090-00000063@BF8C235161B80A194 است را جستجو کنید.

توضیحات
 
 
3) در جستجوی Call-ID، سه دعوت  (INVITE ) که تا زمانی که پاسخی به آنها داده نشود، دوباره ارسال می شود، می یابید. پس از آن پیغام CANCEL از وگا ارسال می شود که در زیر نشان داده شده است. دلیل آن همانطور که در خلاصه مطالب بیان شد در show support ISDN  نشان داده شده است، این است: ISDN stack times out and cancels the call. 
 
توضیحات
 
 
4) این نتیجه در اینجا دستگاه  10.10.2.25 است که درخواست های SIP را از پورت UDP 5060 ارسال می کند پشتیبانی نمی کند. برای حل این موضوع، دستگاه 10.10.2.25 در آینده نیاز به debug کردن و یا رفع خطا دارد. دستگاه ممکن است از TCP و یا شماره پورت دیگری استفاده کند و یا امکان دارد IP آدرس مذکور اشتباه باشد.