پاسخ بهمشکل: عدم کارکرد لایه دوم در گیت وی E1/T1

  • برای بالا آوردن لایه دوم به قسمت Expert Config -> E1/T1 رفته و در این قسمت می توانید صفحه زیر را ببینید. پورتی که ارتباطش قطع شده را در لایه دوم در چارت جای دهید و سپس ستون NT  برای آن پورت را انتخاب کنید و یا از حالت انتخاب خارج کنید (بسته به وضعیت قبلی). بعد از انجام شدن این قضیه روی دکمه “ثبت کردن” کلیک کنید. برای مثال زیر NT روی پورت 1 انتخاب شده است. براحتی می توانید کادر انتخاب را از حالت انتخاب خارج کرده  تا بتوانید پورت را در حالت TE قرار دهید.

  •  حالا دیگر تغییر اعمال شده ثبت شده است و روی Apply کلیک کرده و ذخیره کنید. قبل از چک کردن وضعیت همانطور که در صفحه قبل نشان داده شده //wiki.sangoma.com/troubleshooter-vega-layer1-layer2 حدود 10 ثانیه صبر کنید.