پاسخ بهچرا تا زمانی که خطوط آنالوگ را قطع و وصل می کنم، قادر به برقراری تماس خروجی نیستم؟

در نسخه Asterisk 1.6

برای رفع مشکل فقط به ویرایش فایل “drivers/dahdi/dahdi-base.c” در سورس Dahdi-Linux ، نیاز دارید. در این فایل خط
“chans[ch.chan]->rxhooksig = DAHDI_RXSIG_INITIAL;” را پیدا کرده و یک “//” در قسمت جلوی این خط اضافه کنید تا به شکل زیر خوانده شود: “//  chans[ch.chan]->rxhooksig = DAHDI_RXSIG_INITIAL;” . بعد از انجام این کار dahdi-linux  را کامپایل مجدد کنید تا مشکل رفع شود.
 
در نسخه Asterisk 1.4.22

در صورتیکه از یک A200 با Zaptel و Asterisk 1.4.22 استفاده می کنید، مشکل شناخته شده ای با تماس های خروجی وجود دارد. علت بروز این مشکل در این نکته است که Asterisk 1.4.22 ویژگی جدیدی دارد که تشخیص می دهد، آیا یک خط آنالوگ متصل شده یا نه، اما این ویژگی فقط با Dahdi کار می کند. در نتیجه برای رفع این مسئله می توانید یکی از روشهای زیر را انجام دهید.
 

  • استریسک خود را به نسخه Asterisk 1.4.21 یا پایین تر، تنزل دهید(به نسخه پایینتر استریسک 1.4.21 و یا قبل از آن دسترسی پیدا کنید). منابع استریسک را می توانید در این آدرس //downloads.digium.com/pub/asterisk/releases/ پیدا کنید.

 

  • به DAHDI ارتقا دهید. می توانید دستورالعمل های لازم را در آدرس زیر پیدا کنید.

//wiki.sangoma.com/wanpipe-linux-asterisk-dahdi
 

  • می توانید کد منبع استریسک 4.22 را ویرایش کنید. در کد سورس استریسک به سادگی فایل “channels/chan_dahdi.c” را باز کرده و تغییرات زیر را انجام دهید و استریسک را مجددا کامپایل کنید.