پاسخ به(USB FXO (U100

 

 • نیازهای سخت افزاری

الزامات سیستم قبل از نصب درایور Sangoma USBFXO را می توانید در اینجا ببینید و نصب کنید.

 • دانلود درایور

درایور مورد نیاز را می توانید از اینجا نصب کنید.

 • نصب سیستم عامل

سیستم عامل را در این لینک می توانید ببینید.

 • نصب سخت افزار

تنها لازم است کابل USB را به U100 وصل کنید و به سرور بزنید.
توجه: درایور فعلی از قابلیت اتصال ویژه پشتیبانی نمی کند. بعد از اینکه درایورها شروع به کار کردند، دستگاه خود را نمی توانید به صورت امن اضافه و یا کم کنید. برای کنترل درایورهایی که در حال اجرا هستند، “wanrouter status”, را اجرا کنید، اگر در حال اجرا هستند، “wanrouter stop all” را بعد از اطمینان از توقف استریسک اجرا کنید. برای بررسی دیگر جزئیات لینک تنطیم و اجرای USBfxo را ببینید.

 • نصب درایور

 

 1. wanpipe منتشر شده در لیست دلخواهی قرار می گیرد. ( /usr/src/ توصیه می شود.)

   #>tar xvfz wanpipe-<version>.tgz
#>cd wanpipe-<version>

 
 بعد از انتشار WANPIPE، لیست wanpipe<version>/ ایجاد می شود.

 1. Run ./Setup از لیست wanpipe<version>/ جدید ایجاد می شود.

                #>./Setup install 

با نصب Select “Y”  از هر گزینه پردازش می شود.

 1. در حالت تلفیقی: Select “TDM Only drivers”(Option #2).

در مورد محل نصب از شما سوال می شود:
برای Zaptel :
-> به صورت پیش فرض، نصب در این آدرس/usr/src/zaptel   انجام می شود.

برای  :   Zaptel 1.4 درایورهای wanpipe از زاپتل استفاده می کنند که برای اینکه هیچ ضمیمه ای مورد نیاز نباشد، از hwdchan پشتیبانی می کند. زاپتل به کامپایل مجدد نیاز ندارد.
برای 1.2  :   Zaptel در فرآیند نصب از شما درباره اینکه مایلید پشتیبانی سنگوما HW HDLC DCHAN PRI
را به زاپتل اضافه کنید یا خیر، سوال می شود.

“Enable TDMV DCHAN Native HDLC Support & Patch Zaptel ? (y/n)”

“Y” را انتخاب کنید تا HW HDLC on DCHAN PRI را در زاپتل فعال کنید.
در فرآیند نصب از شما درباره کامپایل مجدد و یا نصب دوباره زاپتل سوال می شود.
                             “Recompile/reinstall zaptel (recommended) ? (y/n) “

“Y” را انتخاب کنید تا زاپتل کامپایل مجدد و یا دوباره نصب شود.

برای Dahdi :
-> به صورت پیش فرض، نصب در این آدرس/usr/src/ dahdi   انجام می شود.

 1. کار پردازش به وسیله پیش فرض ها برای بقیه کامپایل ادامه می یابد.
 2. در مرحله آخر نصب از شما خواسته می شود تنظیمات تا کارت های wanpipe را تنظیم کنید.

با انتخاب YES پردازش ادامه یافته و نصب و راه اندازی اولیه انجام می شود.

برای Zaptel :
به wancfg_zaptel  که روی zaptel.conf و zapata.conf شما بازنویسی شده و به عنوان zaptel.conf.bak  و zapata.conf.bak  پیش فرض نصب می شود توجه کنید.
برای Dahdi:
به wancfg_dahdi  will که روی system.conf و فایلهای chan_dahdi.conf بازنویسی شده و به عنوان system.conf.bak  و chan_dahdi.conf.bak  پیش فرض نصب می شود توجه کنید.
فرآیند تنظیم با Configuration Section ادامه می یابد.
اگر با هر خطایی در طول کامپایل مجدد مواجه شد، برای کمک گرفتن اینجا را کلیک کنید.

تایید نصب موفقیت آمیز Wanpipe Zaptel/Dahdi

 1. تایید نصب موفقیت آمیز Wanpipe Zaptel/Dahdi

#>wanrouter hwprobe
——————————-
| Wanpipe Hardware Probe Info |
——————————-
1. U100       : BUS=2 : V=00

Card Cnt: U100=1

این دستور wanpipe و ماژول های zaptel/Dahdi را خوانده و لیستی از تمام سخت افزارهایی که روی سیستم نصب شده است را چا\ خواهد کرد.

 • تنطیم/ اجرای USB FXO

برای Zaptel

 1. برای تنظیم دستگاه، لازم است تا از خط دستور “wancfg_zaptel” را اجرا کنید.
 2. برای شروع کار دستگاه  با استریسک، سه گام زیر را دنبال کنید.

# wanrouter start  ( برای شروع کار دریورها )
# ztcfg -vvv  ( برای شروع کار Zaptel )
# asterisk  ( برای ورود به استریسک CLI)
# zap show channels  ( برای دیدن همه کانال های zap )

برای Dahdi

 1. برای تنظیم دستگاه، “wancfg_dahdi” را از خط دستور اجرا کنید.
 2. برای شروع کار دستگاه با استریسک سه گام زیر را دنبال کنید.

# wanrouter start  ( برای شروع کار دریورها )
 # dahdi_cfg    ( برای شروع کار Dahdi )
# asterisk  ( برای ورود به استریسک )
# asterisk -r  ( برای ورود به Asterisk CLI )
# dahdi show channels   ( برای دیدن همه کانال های dahdi )

برای متوقف کردن دستگاه با استریسک، دو گام زیر را دنبال کنید.
     # asterisk -r  ( برای ورود به Asterisk CLI )
# stop now  ( برای متوقف کردن استریسک )
     # wanrouter stop  ( برای متوقف کردن درایورها)

 • چراغ نشان دهنده وضعیت

 

 1. بعد از روشن شدن، چراغ سبز و قرمز به مدت 10 ثانیه روشن و خاموش می شوند. راه اندازی اولیه در حال انجام شدن است.
 2. چراغ چشمک زن قرمز به معنی عدم ارتباط است، چراکه wanrouter هنوز شروع به کار نکرده است یا تعدادی از ID ها از دستگاه به طور مناسب خوانده نشده اند.
 3. چراغ قرمز ثابت به این معنی است که درایور نصب شده و همه چیز به صورت طبیعی کار می کند.