مشکل شنیده نشدن صدای بوق از طرف TDM-Vega-TDMPBX به سمت Vega T1/E1/BRI

پرسش و پاسخ فنی در مورد محصولات سنگومادسته بندی: سوالات وگا E1-T1مشکل شنیده نشدن صدای بوق از طرف TDM-Vega-TDMPBX به سمت Vega T1/E1/BRI