تلفن شبکه سنگوما Sangoma s300

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s300   تلفن شبکه ویپ Sangoma s300: طراحی انحصاری برای FreePBX تلفن Sangoma s300 با ویژگی...

ادامه ←

الستیکس،سنگوما را به عنوان شریک استراتژیک ElastixWorld 2015 خود معرفی کرد.

الستیکس که بزرگترین راه حل نرم افزاری متن باز ارتباطات یکپارچه در آمریکای لاتین است، امروز همکاری استراتژیک جدید خود...

ادامه ←