تلفن شبکه سنگوما Sangoma s700

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s700 سنگوما s700  یک تلفن با کارایی بالا با 6 حساب کاربری SIP و قیمتی مناسب...

ادامه ←

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s500

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s500 تلفن شبکه ویپ Sangoma s500: مناسب برای کاربران مشتاق تلفن Sangoma s500 با ویژگی های...

ادامه ←