تلفن شبکه سنگوما Sangoma s700

تلفن شبکه سنگوما Sangoma s700 سنگوما s700  یک تلفن با کارایی بالا با 6 حساب کاربری SIP و قیمتی مناسب...

ادامه ←