سنگوما گزارش سه ماهه چهارم مالی 2015 و نتایج سالانه خود را منتشر کرد

برای اولین بار رکورد درآمد سالانه و فروش سه ماهه بالغ بر 5 میلیون دلار سنگوما شرکت سنگوما، پیشرو در...

ادامه ←